Välkommen att bli andelsägare!

Delad glädje är dubbel glädje och det är roligt att äga häst tillsammans!

Det är spännande att få komma lite mer på insidan av travsporten genom att äga en del i en travhäst. Att åka och besöka hästen, samtala med delägare via vårt forum och träffas på tävlingsbanan är gemenskap och vi lär av varandra.

Vi har valt en väl beprövad modell med samägande via kommanditbolag. Den har många fördelar. En är att kommanditbolaget bedriver näringsverksamhet så att alla kostnader som är förknippade med hästägandet är avdragsgilla i bolaget. Det betyder bland annat att du som privatperson inte drabbas av momsen som en kostnad för ditt hästägande. Dvs 20 % på alla kostnader kan dras av. Månadsinsatserna kan därför hållas nere till de faktiska kostnader som är förknippade med hästen och reduceras där väsentligt jämfört om du äger häst som privatperson.

Bli andelsägare hos oss. Kom med och äg en häst utöver det vanliga!